Ga naar de navigatie

Verander taal

Family office

Ook al werken wij vanuit Luxemburg, u kunt overal wonen en uw (familie)vermogen kan overal zijn ondergebracht

Wij hebben er bewust voor gekozen ons in Luxemburg te vestigen. In toenemende mate is dit groothertogdom in Europa een draaischijf voor vermogensstructurering van vermogende families. Kernelementen hierin zijn privacy, vermogensbescherming, flexibiliteit en vrijheid. Daarnaast is Luxemburg een wereldspeler op het gebied van asset management en vinden private equity- en pensioenfondsen, verzekeraars en (hoofdkantoren van) beursgenoteerde ondernemingen hier een plek. Bovendien - en veel belangrijker - is het ook het eerste Europese land met wetgeving voor multi family offices. Wij staan onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (vergunningen geregistreerd onder nummer 21/12 voor family office, vermogensbeheer en trustactiviteiten, www.cssf.lu). De regels rondom onafhankelijkheid en transparantie geven u als klant extra zekerheid. Last but not least heeft Luxemburg een stabiel politiek en economisch klimaat met een zeer hoge rechtszekerheid. Centraal gelegen in Europa is het bovendien makkelijk bereikbaar.