Ga naar de navigatie

Verander taal

Vermogensbescherming

Wij nemen een last van uw schouders door uw vermogen op allerhande manieren te beschermen

Een van onze doelen is uw vermogen te beschermen en u zo een last van de schouders te nemen. Dit doen wij door u te helpen bij het structureren van uw vermogen. Wij brengen uw vermogen en de spreiding daarvan over de diverse beleggingscategorieën en dienstverleners overzichtelijk in kaart. Wij analyseren deze structuur en adviseren vervolgens bij de selectie van de dienstverleners, zoals banken en eventuele andere adviseurs. Desgewenst leggen wij ook de contacten met die partijen, ondersteunen u bij de onderhandeling met hen, zorgen voor de opvolging en houden de naleving van de afspraken in de gaten. Ook kunnen wij als bestuurder van uw vennootschappen of stichtingen fungeren.